** WINDWAARNEMINGEN GEBEUREN SINDS 9-01-2018 OP 9 - 10M HOOGTE**
Het weer levert geen direct gevaar op.    Er zijn geen waarschuwingen afgegeven.

Weercam te Izegem Meer informatie Weercam te Izegem


Lokaal brand risico:
FWI


Regionaal brand risico: Meer informatieBoeien en andere weer meetstations op zee


Mesomap of nearby weather buoys

 Lucht temperatuur   Water temperatuur   Wind richting @ snelheid   Windvlaag snelheid   Barometer   Barometer Trend   Golf hoogte   Visibillity 

13,7°C 14,5°C Wind from WSWWSW@31,7 km/h - 1028,9hPa -0,1hPa 2,0ft 20km

13,0°C 13,4°C Wind from NNENNE@11,2 km/h - 1029,9hPa +0,2hPa 1,0ft 20km

13,7°C 13,2°C Wind from NENE@33,5 km/h - 1030,9hPa +0,4hPa 1,6ft 20km

11,5°C - Wind from NNWNNW@35,3 km/h - 1024,4hPa +1,0hPa - 9km

10,1°C - Wind from NNWNNW@42,5 km/h - 1019,9hPa +1,1hPa - 20km

12,5°C - Wind from NWNW@48,2 km/h - 1026,2hPa -0,4hPa 9,5ft 20km

12,3°C - Wind from WNWWNW@29,5 km/h - 1027,0hPa -0,3hPa 7,9ft 20km

10,8°C - Wind from NNWNNW@42,5 km/h - 1020,7hPa +1,3hPa 10,8ft 9km

9,3°C - Wind from NNWNNW@42,5 km/h - -hPa - 8,9ft -

9,0°C - Wind from NNWNNW@38,9 km/h - 1020,8hPa +1,1hPa 9,5ft 20km

-°C - Wind from NNWNNW@33,5 km/h - 1021,2hPa +1,1hPa - 20km

13,3°C 14,0°C Wind from NNENNE@42,5 km/h - 1032,5hPa +0,0hPa 2,6ft -

9,8°C - Wind from NNWNNW@50,0 km/h - 1024,7hPa +1,1hPa - -

10,0°C 10,5°C Wind from WNWWNW@33,5 km/h - 1027,1hPa - 8,9ft -

12,7°C 14,1°C Wind from NENE@18,4 km/h - 1035,8hPa -0,6hPa 4,6ft -

10,9°C 11,2°C Wind from WSWWSW@31,7 km/h - 1031,2hPa -1,3hPa 6,6ft -

Sandettie Lightship at 04:00: Air:. 13,7°C, Water: 14,5°C, Wind: WSW@31,7km/h, Baro: 1028,9hPa (-0,1), Waves: 2,0ft Greenwich Lightship at 04:00: Air:. 13,0°C, Water: 13,4°C, Wind: NNE@11,2km/h, Baro: 1029,9hPa (+0,2), Waves: 1,0ft Channel Lightship at 04:00: Air:. 13,7°C, Water: 13,2°C, Wind: NE@33,5km/h, Baro: 1030,9hPa (+0,4), Waves: 1,6ft Anasuria AWS at 04:00: Air:. 11,5°C, Wind: NNW@35,3km/h, Baro: 1024,4hPa (+1,0), No recent reports. No recent reports. Brent No recent reports. North Sea at 04:00: Air:. 12,5°C, Wind: NW@48,2km/h, Baro: 1026,2hPa (-0,4), Waves: 9,5ft Clipper AWS at 04:00: Air:. 12,3°C, Wind: WNW@29,5km/h, Baro: 1027,0hPa (-0,3), Waves: 7,9ft Beryl A AWS at 04:00: Air:. 10,8°C, Wind: NNW@42,5km/h, Baro: 1020,7hPa (+1,3), Waves: 10,8ft Brent No recent reports. North Sea at 04:00: Air:. 9,0°C, Wind: NNW@38,9km/h, Baro: 1020,8hPa (+1,1), Waves: 9,5ft North Sea at 04:00: Wind: NNW@33,5km/h, Baro: 1021,2hPa (+1,1), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. Sevenstones at 04:00: Air:. 13,3°C, Water: 14,0°C, Wind: NNE@42,5km/h, Baro: 1032,5hPa (+0,0), Waves: 2,6ft North Sea at 04:00: Air:. 9,8°C, Wind: NNW@50,0km/h, Baro: 1024,7hPa (+1,1), No recent reports. K7 Buoy at 04:00: Air:. 10,0°C, Water: 10,5°C, Wind: WNW@33,5km/h, Baro: 1027,1hPa, Waves: 8,9ft No recent reports. K2 Buoy at 04:00: Air:. 12,7°C, Water: 14,1°C, Wind: NE@18,4km/h, Baro: 1035,8hPa (-0,6), Waves: 4,6ft No recent reports. K5 Buoy at 04:00: Air:. 10,9°C, Water: 11,2°C, Wind: WSW@31,7km/h, Baro: 1031,2hPa (-1,3), Waves: 6,6ft


ID Naam Tijd CEST Lucht °C Water °C Wind km/h Baro hPa Trend hPa Golven ft Visibillity km
62304 Sandettie Lightship 04:00 13,7 14,5 WSW Wind from WSW 31,7 1028,9 -0,1 2,0 20
62305 Greenwich Lightship 04:00 13,0 13,4 NNE Wind from NNE 11,2 1029,9 +0,2 1,0 20
62103 Channel Lightship 04:00 13,7 13,2 NE Wind from NE 33,5 1030,9 +0,4 1,6 20
62164 Anasuria AWS 04:00 11,5 - NNW Wind from NNW 35,3 1024,4 +1,0 - 9
62166ThamesNo recent reports.
62147Galaxy 111No recent reports.
63105 Brent "B" AWS 04:00 10,1 - NNW Wind from NNW 42,5 1019,9 +1,1 - 20
62142North SeaNo recent reports.
62145 North Sea 04:00 12,5 - NW Wind from NW 48,2 1026,2 -0,4 9,5 20
62144 Clipper AWS 04:00 12,3 - WNW Wind from WNW 29,5 1027,0 -0,3 7,9 20
63110 Beryl A AWS 04:00 10,8 - NNW Wind from NNW 42,5 1020,7 +1,3 10,8 9
63113 Brent "A" AWS 04:00 9,3 - NNW Wind from NNW 42,5 - - 8,9 -
63104North SeaNo recent reports.
63112 North Sea 04:00 9,0 - NNW Wind from NNW 38,9 1020,8 +1,1 9,5 20
63117 North Sea 04:00 - - NNW Wind from NNW 33,5 1021,2 +1,1 - 20
62091M2-20 NM E LambayNo recent reports.
62094M5-SENo recent reports.
62092M3-SW Mizen HeadNo recent reports.
62090M1-W Aran IsldNo recent reports.
62093M4-Donegal BayNo recent reports.
62303Pembroke BuoyNo recent reports.
62107 Sevenstones 04:00 13,3 14,0 NNE Wind from NNE 42,5 1032,5 +0,0 2,6 -
62114 North Sea 04:00 9,8 - NNW Wind from NNW 50,0 1024,7 +1,1 - -
62301Aberporth BuoyNo recent reports.
64046 K7 Buoy 04:00 10,0 10,5 WNW Wind from WNW 33,5 1027,1 - 8,9 -
62125Station 62125No recent reports.
62081 K2 Buoy 04:00 12,7 14,1 NE Wind from NE 18,4 1035,8 -0,6 4,6 -
62105K4 BuoyNo recent reports.
64045 K5 Buoy 04:00 10,9 11,2 WSW Wind from WSW 31,7 1031,2 -1,3 6,6 -

Script ontwikkeld door  Saratoga-weather.org